Chu Nguyên Chương Bí Sử - 1

Danh sách tập

Review phim Chu Nguyên Chương Bí Sử

46/46

Diễn Viên: Hồ Quân, Kịch Tuyết, Trịnh Hiểu Trữ, Ngạc Bố Tư, Dương Hồng Võ, Trần Trường Hải, Doãn Quốc Hoa, Chu Chinh Ba, Lý Hải Phong, Vương Ngọc Chương, Lã Nhất Đinh, Lý Minh